Wat vind jij van het voorgestelde AOV plan?

397 antwoorden

Ben jij voor of tegen het voorstel van de Stichting van de Arbeid voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen?

16 van 397 mensen hebben deze vraag beantwoord

1
Ik ben tegen het voorstel
78%/ 312 antw.
2
Ik ben voor het voorstel
13%/ 54 antw.
3
Weet ik niet
3%/ 15 antw.
4
Other
4%/ 16 antw.

Ik ben tegen dit voorstel omdat dit:

77 van 397 mensen hebben deze vraag beantwoord

1
Te duur is voor te weinig vangnet (veel betalen voor weinig)
71%/ 222 antw.
2
Het UWV als uitvoerder heeft (functioneert nu al niet optimaal)
54%/ 169 antw.
3
Keurt op basis van gangbare arbeid: men kijkt naar alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren (onzeker wanneer je dus uitgekeerd krijgt of dat je paperclips moet sorteren)
54%/ 169 antw.
4
Alleen voor zzp’ers is en niet voor alle werkenden (ouderwets)
48%/ 150 antw.
5
Een inkomensafhankelijke premie heeft (moeilijk berekenen voor zzp’er)
41%/ 129 antw.
6
De premie int via de belastingdienst (functioneert nu al niet optimaal)
38%/ 120 antw.
7
Een inkomensafhankelijke uitkering heeft (moeilijk berekenen voor zzp’er)
34%/ 106 antw.
8
Other
24%/ 77 antw.

Ik ben voor dit voorstel omdat dit:

8 van 397 mensen hebben deze vraag beantwoord

1
Een acceptatieplicht kent
64%/ 36 antw.
2
Betaalbaar is voor een vangnet na 1/2 tot 2 jaar wachttijd
58%/ 33 antw.
3
Je zelf de wachttijd laat kiezen
46%/ 26 antw.
4
Uitkeert tot de AOW-leeftijd
46%/ 26 antw.
5
Other
14%/ 8 antw.

Wanneer zou je voor een AOV plicht zijn?

60 van 397 mensen hebben deze vraag beantwoord

1
Als de plicht mij de keuze laat op welke manier ik mij verzeker van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid
51%/ 204 antw.
2
Als de plicht alleen geldt voor een arbeidsvormneutrale basisverzekering (voor alle werkenden)
50%/ 201 antw.
3
Als de plicht een opt-out heeft voor andere manieren om je te verzekeren van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid zoals vermogen en beleggingen
44%/ 177 antw.
4
Als het door zzp organisaties wordt ingevuld en niet door werkgevers en werknemers
39%/ 158 antw.
5
Als het niet de indruk wekt dat het een zzp-belasting is
35%/ 139 antw.
6
Als de plicht alleen voor volledige blijvende arbeidsongeschiktheid geldt
11%/ 47 antw.
7
Other
15%/ 60 antw.

Het is de vraag of deze verzekeringsverplichting alleen voor zzp’ers juridisch wel is toegestaan omdat het een inbreuk op het vrij verkeer van diensten vormt. Vind jij dat we dit uit moeten zoeken?

397 van 397 mensen hebben deze vraag beantwoord

1
Ja, en ik ben bereid om via crowdfunding een (klein) bedrag te doneren (10 cent mag ook, het gaat ook om het draagvlak)
68%/ 272 antw.
2
Weet ik niet
16%/ 66 antw.
3
Nee
14%/ 59 antw.

Overige opmerkingen:

156 van 397 mensen hebben deze vraag beantwoord